Natuurpunt Voorkempen

De tijd vliegt voorbij en alweer komt het Nieuwjaarscafé er aan! Onze jaarvergadering mét gratis hapje en drankje is de vorige jaren een succesformule gebleken. Het is de ideale gelegenheid om voeling te houden met het reilen en zeilen van Natuurpunt Voorkempen. Je komt in contact met bestuursleden, werkgroepverantwoordelijken en andere leden. Aan de hand van gevarieerde presentaties krijg je een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar en van onze financiële toestand (= wettelijke verplichting) voor het jaar 2017. Nadien worden – in primeur – de plannen voor 2018 toegelicht. Afdelingsreglement en boekhouding zullen ter inzage liggen.
Volgens ons huishoudelijk reglement heeft ieder lid stemrecht, kan ieder lid vragen stellen en ter stemming voorleggen en het bestuur ter verantwoording roepen, kan ieder lid zich in voorkomend geval kandidaat stellen voor het invullen van een mandaat in het afdelingsbestuur en kan ieder lid zich kandidaat stellen voor de algemene vergadering van Natuurpunt vzw en van de specifieke verenigingen en van de beleidswerking van Natuurpunt vzw.
Volgens ons huishoudelijk reglement zijn weer enkele bestuursleden (her-)verkiesbaar. Zij worden op de jaarvergadering bij handopsteking verkozen. Een schriftelijke stemming gebeurt indien zich meerdere kandidaten voor eenzelfde functie aanbieden.
Aangezien we dit jaar geen aanpassingen aan het huishoudelijk reglement moeten aanbrengen en er ook geen houtverkoop plaatsvindt, blijft er zeker meer tijd over om van gedachten te wisselen. We kijken er naar uit je te ontmoeten!
Voor de concrete lijst van te (her)verkiezen bestuurders, zie vanaf begin volgend jaar op onze website. Wie geabonneerd is op onze flits, ontvangt tijdig de gegevens thuis op zijn computer.

vrijdag 26 januari
19 u 30 - 23 u

Delen