De Bonte Klepper De Kluis/Blommerschot De Kluis/Blommerschot Marbelen Ven

hooyberg1

hooyberg1
Natuurpunt Voorkempen ijvert voor het behoud van het Hooybergbos in Malle. Dit oude stukje parkbos ligt tussen de dorpskernen van Oost- en Westmalle, achter het notariaat Nouwkens & Portier en aansluitend op de industriezone van Malle. Dit bos is relatief klein (ca. 2 hectare) maar toch heel waardevol. We vinden er immers prachtige oude bomen die een thuis bieden aan heel wat fauna waaronder beschermde vleermuizen.

Nochtans dreigt deze natuurparel te verdwijnen onder het beton voor de uitbreiding van de industriezone van Malle. Dit vinden wij anno 2019 onbegrijpelijk! Natuurpunt is niet gekant tegen ondernemen in Malle, maar laat alsjeblief dit bos blijven als een oase van groen en rust. Bekijk en ontdek het waardevolle bos via dit filmpje. Oordeel zelf en laat ons weten wat je ervan vindt!

Steun de actie van Natuurpunt om het Hooybergbos te behouden

Natuurpunt Voorkempen vraagt aan de gemeente om het RUP Hooyberg alsnog aan te passen en daarbij het Hooybergbos te behouden.

  • Laat het gemeentebestuur weten dat ook jij het Hooybergbos in Malle wil behouden en onderteken de petitie!
  • De kostprijs van de juridisch procedure zal naar verwachting minstens 5000 euro bedragen. Je kan Natuurpunt daarom ook financieel ondersteunen met een gift. Bijdragen kan via het rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding van ‘4027 juridische actie Hooyberg’ of rechtstreeks via deze giftenpagina

RUP Hooyberg

De gemeenteraad vanhooyberg3

hooyberg3
Malle keurde eind juni 2019 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan Hooyberg goed waarbij het agrarisch gebied tussen de Antwerpsesteenweg, de Nijverheidsstraat, Den Brekel en de bestaande industriezone De Schaaf-Delften wordt omgezet naar industriegebied (totale oppervlakte ca. 5,5 hectare). Om deze industriezone te laten aansluiten bij het bestaande bedrijvenpark moet het waardevolle parkbos verdwijnen. Als compensatie voorziet de gemeente Malle een groene buffer ter hoogte van Maris Stella. Deze bufferzone is echter geen evenwaardige compensatie voor het oude bos.

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over dit RUP in 2018 formuleerde Natuurpunt een uitgebreid bezwaarschrift. We vroegen daarin een correcte toepassing van de Europese en Vlaamse natuurregels en overeenkomstig de uitwerking van een alternatief ontwikkelingsscenario waarbij het Hooybergbos behouden zou kunnen blijven. Natuurpunt werd hierin bijgetreden door de GECORO, de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening.

 

Beschermde vleermuizen

hooyberg4

hooyberg4
Hoewel het Hooybergbos om vele redenen het beschermen waard is, zijn het juridisch gezien vooral de aanwezige vleermuizen die het bos nog kunnen redden. Het oude bos vormt immers het leefgebied van verschillende beschermde vleermuissoorten, waaronder de baardvleermuis. Ze gebruiken scheuren en holten in dikke oude bomen als rust- en/of voortplantingsplaats. Vleermuizen zijn maximaal beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn en het Soortenbesluit. Hun voortplantingsplaatsen, nesten en rustplaatsen mogen niet vernietigd, beschadigd of weggenomen worden. Bovendien geldt hier het voorzorgsbeginsel. Een overheid kan niet overgaan tot het vaststellen van een plan als niet vaststaat dat het opzettelijk en betekenisvol verstoren of opzettelijk doden van beschermde diersoorten uitgesloten is. Ook de beperkte studie door onderzoeksbureau Greenspot, die nog na het openbaar onderzoek werd besteld en uitgevoerd, biedt geen wettige grondslag om hiervan af te wijken. De voorgestelde maatregel om de kapping van het bos in de voor vleermuizen minst kwetsbare periode uit te voeren (in de maanden september en oktober wanneer de zomerkolonies uit elkaar gevallen zijn en de dieren nog niet in winterslaap zijn) vormt geenszins een valabel argument aangezien het verbod op het verstoring uiteraard ook geldt wanneer de vleermuizen tijdelijk niet of minder aanwezig zouden zijn. Het kappen van de bomen vernietigt hun voortplantings- en overwinteringsplaatsen immers onherroepelijk.

 

Beroepsprocedure bij de Raad van State

Voor alle duidelijkheid: Natuurpunt houdt niet van juridische procedures. We zoeken liever samen met de betrokken beleidsmakers naar constructieve oplossingen. De opmaak van ruimtelijke plannen is echter onderworpen aan Europese en Vlaamse regels inzake de bescherming van de natuur en het leefmilieu. Het is opvallend hoe de gemeente deze regels in dit dossier negeerde, ook al werd ze er tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk op gewezen. Als vervolgens ook de hogere overheden een oogje dichtknijpen (zij kunnen RUPs van lagere overheden om die reden immers schorsen; ons verzoekschrift tot schorsing aan de Vlaamse regering en de deputatie van de provincie Antwerpen kan je hier nalezen), dan rest enkel een juridische procedure, hoe jammer dat ook is. Om een voorbeeld te stellen, besloot Natuurpunt om de wettigheid van het Gemeentelijk RUP Hooyberg in vraag te stellen bij de Raad van State.

hooyberg2

hooyberg2

 

Delen
4021617507 354782658291971 3635876462434542945 navevebadge roes
biodyvino logoJacobinBiosanologo
OrisWuytsSurceletomatenunnamed
Monday the 27th. - Joomla Templates