Natuurpunt Voorkempen

Bont dikkopje 1

Bont dikkopje 1
Nadat er al jaren in onze afdeling van alles gebeurde rond dag- en nachtvlinders werd er op 30 april 2015 een vlinderwerkgroep gestart. Op de startvergadering was er een ruime belangstelling van leden binnen onze afdeling alsook van omliggende afdelingen. De eerste vergadering van onze nieuwe werkgroep op 20 mei 2015 kon doorgaan met 12 aanwezigen en 3 verontschuldigden. Om een stevige groep te verkrijgen nemen we best de tijd zodat we gezond kunnen groeien. Alvorens we beginnen aan inventarisaties willen we dit jaar van start gaan met enkele monitoring activiteiten. Zo krijgen we de gelegenheid om dag- en nachtvlinders te leren kennen. Alle belangstellenden zijn welkom en er is geen voorkennis vereist.
groentje 1
groentje 1
Een eerste activiteit vond reeds plaats op zaterdag 23 mei. Hans leidde 8 belangstellenden door het biotoop van het groentje in de Bonte Klepper. De weergoden waren echter niet gunstig gezind. Op zondag 24 mei, met beter weer, konden we toch getuigen zijn van wat laattijdige paringsdansjes van citroenvlinders en vonden zelfs een eitje. Buiten wat opvliegende spanners en een gamma-uil zagen we ook enkele bonte dikkopjes,een bont zandoogje , een hooibeestje en … 14 groentjes!
Bont zandoogje 1
Bont zandoogje 1
Onze volgende activiteit is een nachtvlindermonitoring op 20 juni 2015 bij Ludo
Op 4 juli hopen we heideblauwtjes te zien in de Bonte Klepper
Op 2 augustus , tijdens het vlindertelweekend spreken we weer af bij Ludo in de tuin
Op 29 augustus gaan we tijdens de nacht van de vleermuis ook nachtvlinders bekijken
We zien je graag op een van onze volgende activiteiten

Voor meer informatie mail of bel met Ludo Vorselmans of Walter d’Hertefelt

Delen