Inleiding
Ons memorandum werd aan de partijen bezorgd begin april met een rappelschrijven in juli.
Groen en Heerlijk Zoersel hebben mondeling toelichting gegeven.
De andere partijen hebben ofwel niet gereageerd of gemeld dat hun programma in opmaak is.
Een mager resultaat dus: daarom hebben wij besloten conform de handelswijze in Malle een enquete op te stellen -met dank aan Lieve Decorte.
Alle politieke partijen van Zoersel hebben een uitnodiging ontvangen om de enquête over het Memorandum van Natuurpunt in te vullen om zo hun standpunten publiek te maken naar de leden van Natuurpunt.
Enkel Groen en N-VA hebben gereageerd.
De resultaten van de enquête worden getoond in grafieken. Aan de antwoorden werden gewichten toegekend waardoor alle ja-antwoorden overeenkomen met 100% en alle neen-antwoorden met 17%. Op sommige vragen werd er geen antwoord gegeven, deels te wijten dat bij sommige partijen het partijprogramma nog in opmaak is, en komt overeen met 50% op de grafieken.
Bij elke rubriek zijn ook de toelichtingen van de politieke partijen opgenomen.
Wij wijzen erop dat een enquete wel iets zegt maar niet alles.
De volledige programma’s zijn nu beschikbaar via de site van de partijen: we raden jullie aan deze te lezen teneinde een volledig beeld te krijgen.
Aan de huidige coalitiepartijen (N-VA en CD&V) werd eveneens de vraag gesteld om op te sommen wat zij de voorbije 6 jaar hebben verwezenlijkt met betrekking tot natuur en milieu.

Het volledige document vind u hier: Uitslag bevraging politieke partijen Zoersel

Delen
Monday the 21st. - Joomla Templates