Natuurpunt Voorkempen

hallowpipistrel1

hallowpipistrel1
Jaarlijkse wintertellingen in de ijskelders op de kasteeldomeinen van Oost- en Westmalle.
Deze winter voerden we, onder de deskundige leiding van Dirk Swaenen, nogmaals twee tellingen uit van onze slapende gasten en ontdekte weer winterse soortenverschuivingen.

Op 30 december 2014 werd de eerste telling gedaan.

Buiten temp. 3°c  binnen temp. 6°c

Oostmalle

Westmalle

Baardvleermuis

12

9

Franjestaart

1

9

Watervleermuis

 

1

Grootoor

 

1

Myotis ¹

 

1

Spec. ²

   

totaal

13

21

Op 14 februari werd de tweede telling uitgevoerd.

Buiten temp. 7°c binnen temp. 6°c

Oostmalle

Westmalle

Baardvleermuis

9

14

Franjestaart

 

6

Watervleermuis

 

1

Grootoor

   

Myotis ¹

 

1

Spec.²

 

1

totaal

9

23

In Oostmalle verdwenen er bij de tweede telling 3 baardvleermuizen en 1 franjestaart
In Westmalle kwamen er dan weer 5 baardvleermuizen bij en verdwenen 3 franjestaarten en 1 grootoor en werd er 1 specimen bij genoteerd.
We hadden dit jaar ook een primeur door het uittesten van een endoscoop, wat toch een meerwaarde bleek bij controle in de diepere voegspleten, zeker in de ijskelder van Westmalle.
Conclusie: toch weer een bevestiging van de merkwaardige winterverhuizingen van soorten.
De winterslaap van onze vrienden blijkt dan toch niet zo vast zoals wordt aangenomen en putje winter wakker worden en zich dan nog verplaatsen blijkt niet zo fataal zoals ook meestal wordt beschreven, zouden de zachte winters hiertoe bijdragen?
Hoe dan ook blijken we met onze aantallen in de ijskelders topscores te halen in de provincie Antwerpen en hebben onze jaargemiddelde nog steeds een stijgende trend.
Om mogelijk nog verbeteringen aan te brengen tegen volgende winter werd er met de groep nog wat "gebrainstormd" en afsluiten, dat deden we met een borrel van het huis.
Verslaggever van dienst: Wim Vochten

Ps: Myotis¹ duidt op geslacht van vleermuizen uit de familie van de gladneuzen 'Myotis' maar men kan de juiste soort niet benoemen door te weinig zichtbare kenmerken.
spec.² of specimen is een waarneming waarbij men noch familie- noch soortnaam
kan benoemen.( bvb in zeer diepe voegscheuren)

 

 

Delen