Natuurpunt Voorkempen

Projectnr.: 7211 Conservator : Michel Van Waegeningh 

Bijna iedereen in de ons omringende gemeenten kent wel het marbele ven, gelegen aan de Abdijlaan, even ten zuiden van het Trappistinnenklooster te Brecht. Op het Gewestplan is het marbele ven aangeduid als natuurgebied met wetenschappelijke waarde en op de biologische waarderingskaart werd het label van ‘biologisch waardevol’ meegegeven. Het ligt midden in een beschermd cultuurlandschap van meer dan 1000 ha, dat zich uitstrekt over de gemeenten Brecht, Malle en een stukje Schilde.

In mei 1998 kon De Wielewaal een klein gedeelte (3ha) aankopen van het groter geheel (13 ha). Het ligt op Brechts grondgebied,zowat 500 m van de grens met Westmalle .Het is nu dus één van de reservaten van afdeling Voorkempen van Natuurpunt.

Het marbele ven is gelegen midden een weidegebied waar nog tal van weidevogels zoals Gruto, Kievit, en Wulp zich thuis voelen. Het vormt een ideaal toevluchtsoord en biedt tevens geschikte nestgelegenheden voor enkele van deze nuttige vogels.

De open en gedeeltelijk natte partijen binnenin zijn omringd door struikgewas en struweel zodat er heel wat beschutting is voor zoogdieren (reeën). De kleinere leefwereld biedt ons amfibieën en een vrij grote verscheidenheid van libellen en waterjuffers.

Wij streven er naar om ooit met de eigenaar van het grotere gedeelte tot een gezamenlijk beheer te komen van het ganse gebied. Op die manier zouden we in onze nabijheid een prachtig stukje Kempens landschap opnieuw tot volle leven kunnen laten komen.