Het Schildeken is een klein perceel gemeentegrond gelegen tussen de Sint-Lenaartsebaan en een straat met dezelfde naam, Schildeken. Sedert enkele jaren wordt dit gebiedje door onze afdeling, in samenwerking met de gemeente beheerd. Het terrein bestaat uit een heesterperk (met inheemse struiken), een bloemenweide en een lager gelegen gedeelte langs de beek, waar nog Dotterbloemen groeien. Langs de Sint-Lenaartsebaan werd een houtkant aangeplant. Het is de bedoeling van dit kleine terreintje een groen hoekje in de bebouwde kom te maken.

Het Schildeken kreeg in februari 2003 bezoek van Pestvogels!

Monday the 21st. - Joomla Templates