Voor de meeste natuurpuntafdelingen in de buurt was dit al enige tijd een mogelijkheid (Zandhoven, Lille, Markvalei). Vanaf nu heeft ook onze afdeling een eigen pagina op Facebook. De meeste informatie (oa. activiteiten, werkdagen) zal gelijklopen met deze in het ledenblad, website en nieuwsflits. Facebook geeft daarnaast de mogelijkheid om misschien nog wat sneller op de bal te spelen. Verder kunnen de leden zelf berichten (foto's,...) achterlaten om bijv bijzondere waarnemingen edm in de kijker te zetten. Via de link bovenaan links op deze site ("Like" of "Vind ik leuk"), kan u zich op onze facebook pagina abonneren.

Het werkingsgebied van afdeling Voorkempen is beperkt tot de gemeenten Malle en Zoersel, en met de aangrenzende afdelingen ( Lille, Schijnvallei) worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Het vroegere VMPA Malle is ondertussen opgenomen in de gidsenwerking van NP Voorkempen. Ook met andere verenigingen, actief in het milieuveld, zijn nauwe contacten ( Vrienden van Zoerselbos, VELT Zoersel).

In de gemeente Zoersel (Halle, Sint-Antonius en Zoersel) worden de activiteiten gecoördineerd door NP Kern Zoersel.

Medio 2009 zijn er meer dan 700 gezinnen lid van Natuurpunt Voorkempen

De activiteiten van de afdeling steunen op vier grote pijlers:

  • Educatie en Studie plannen de uitstappen, de info-avonden en de cursussen. Cursussen zijn vooral bedoeld voor die leden ( en ook niet-leden) die zich willen verdiepen in bepaalde aspecten ( bijv. Lentebloeiers, Dierensporen, Sprinkhanen...) De excursies bieden aan de deelnemers de mogelijkheid om een bepaald natuurgebied beter te leren kennen en om uitleg te krijgen over fauna en flora. De Studie-activiteiten richten zich tot meer gespecialiseerde leden ( vb. Watervogeltellingen, Vogeltrekobservatie...).
  • De werkgroep Beleid verdedigt de visie van Natuurpunt Voorkempen in officiële gemeentelijke instanties (Mina-raad, Gecoro...) en vertegenwoordigt de afdeling in regionale en nationale werkgroepen.
  • Reservatenbeheer zorgt er voor dat een actief natuurbeheer plaatsvindt in onze (erkende) reservaten. Daarvoor worden zowel de bestaande beleidsplannen aangepast aan de nieuwe noden, worden intensief werken uitgevoerd en inventariseren de leden van de peiler Studie de fauna en flora in de reservaten.

KaftBuitennatuurpuntbladVier maal per jaar komt ons contactblad uit. Telkens goed voor 50 bladzijden leesplezier: artikels m.b.t. natuur en actualiteit, activiteiten, verslagen, waarnemingen van vogels en insecten, ... Wie buiten de afdeling woont, maar toch ons contactblad wenst te ontvangen, kan dit door 5 euro (extra) te storten op onze rekening.

Alle leden ontvangen automatisch het nationaal tijdschrift “Natuur.Blad” dat ook 4 x per jaar verschijnt.

Naast het contactblad is ook deze website een niet onbelangrijk medium. Deze website wordt beheerd door Hans Wezenbeek.

Indien u een vraag heeft over onze vereniging, of een leuke waarneming heeft gedaan, aarzel dan niet ons te contacteren!

Sunday the 24th. - Joomla Templates