Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen
Jos Jansen
Beschrijving van het natuurgebied.

De Bonte Klepper ligt naast het kanaal Dessel-Schoten, op de grens van Rijkevorsel, Malle en Brecht. De Bonte Klepper is vrij klein, maar het is omgeven door het veel grotere natuurgebied De Volharding. 

Drie biotopen karakteriseren het gebied: bos, heide en vennen. Voorheen was de hele regio bestemd als klei-ontginningsgebied, vandaar de vele kleiputten. Een duidelijke grens tussen De Bonte Klepper en De Volharding is er in het landschap niet terug te vinden. Vandaar dat beide gebieden ook niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Jos Jansen
Dieren en planten

Zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan en klein warkruid vormen floristische hoogtepunten. Er zijn ook veel verschillende soorten blad- en levermossen in het gebied terug te vinden. En mycologen hebben er al heel wat zeldzame paddenstoelen aangetroffen.

Jaarlijks worden er tal van libellen, sprinkhanen, dag- en nachtvlinders waargenomen. Tijdens de warme zomermaanden verraadt de veenmol zijn aanwezigheid. De Bonte Klepper is een broedgebied voor de dodaars, de kuifeend, de boompieper, de gekraagde roodstaart, de grauwe vliegenvanger, de tuinfluiter en de kleine karekiet.

Vanuit de nabije omgeving komen dan weer de wielewaal, de havik, de buizerd en de boomvalk in het natuurgebied foerageren. De levendbarende hagedis is het enige reptiel dat hier voorkomt. En de amfibieën worden vertegenwoordigd door de groene en de bruine kikker, de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander.

Jos Jansen
Natuurbeheer

In het bos bestaat het beheer voornamelijk uit ‘niets doen’. Wel worden de randen van het ven en de vijver jaarlijks gemaaid. De heide wordt uitgebreid door te plaggen en ook de rietvlakte naast de toegangspoort neemt in oppervlakte toe.