Natuurpunt Voorkempen

Beheer

De werkgroep beheer zorgt er voor dat een actief natuurbeheer plaatsvindt in onze (erkende) reservaten

Beleid

De Werkgroep Beleid verdedigt de visie van Natuurpunt Voorkempen in de lokale overlegorganen (Milieuraad, Gecoro…) en vertegenwoordigt de afdeling in regionale en nationale werkgroepen.

Educatie

De werkgroep Educatie plant de uitstappen, de info-avonden en de cursussen.

Studie

De studieactiviteiten  van de werkgroep studie richten zich tot diegenen die zich meer willen specialiseren ( vb. watervogeltellingen, vogeltrekobservaties,…)

Fotografie

De werkgroep fotografie richt zicht tot de fotografen in onze afdeling.