Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

Moet de natuur plots de zondebok worden ?

De landbouwlobby en de daaraan verbonden politici richten het boerenprotest op de natuur. Ze spelen landbouw en natuur tegen elkaar uit. Daarmee laten ze én de bevolking én de boeren stikken. We hebben immers allemaal recht op een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. Natuurpunt komt op voor een sterk natuurnetwerk en een gezond milieu. Wie de milieumaatregelen probeert af te zwakken en de pijlen op de natuur richt, leidt de aandacht enkel af van de essentie: het falende landbouwbeleid waar vooral de boer de dupe van is. De natuur is niet de boosdoener …  

lees meer.

Er valt in België heel wat prachtige natuur te spotten, zoals te zien is in de reeks en de film Onze Natuur. Je hoeft maar goed te kijken en te luisteren. En hoe meer je over de soorten en hun verstopplaatsen weet, hoe boeiender je zoektocht wordt.

lees meer.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 130.000 leden. We beheren meer dan 28.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen daarbij het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door professionele ploegen. Ons maatwerkbedrijf geeft werk aan honderden arbeiders die het niet makkelijk hebben in de klassieke economie

lees meer.

Recent zijn in ons natuurgebied ingrijpende herstelwerken aan de waterloop van start gegaan. De werken vonden plaats op het beektraject tussen de Kluisbrug en de autosnelweg E34. De meest ingrijpende werken gebeurden ten noorden van de snelweg waar over een lengte van 230 meter  de oude meanderende waterloop terug wordt uitgegraven.

Lees meer.

Het is een kleine traditie geworden dat Natuurpunt afdelingen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun memoranda bezorgen aan de verschillende deelnemende politieke partijen. Hierin bezorgen we hen een aantal aanbevelingen voor hun natuurbeleid.  Gemeentebesturen hebben belangrijke sleutels in handen om de biodiver-siteitscrisis en klimaatcrisis te keren. Lokale afdelingen van Natuurpunt verduidelijkten in een memorandum wat dat voor hun gemeente(n) concreet betekent. Ook Natuurpunt Voorkempen doet  hieraan mee.

Lees meer.

Onze werking bestaat en valt met de vrijwilligers die de vereniging trekken en ondersteunen.

Lees meer.

Sinds begin dit jaar heeft Natuurpunt Voorkempen ‘de Welvaart’ in erfpacht van de gemeente Zoersel. Samen met AKABE kris-kras en JNM voorkempen willen we hier een mooi natuurhuis uitbouwen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel.

Lees meer.