Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen
Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied bestaat uit twee belangrijke delen: grasland en bos. De arme zandbodem van dit gebied biedt slechts aan een beperkt gamma planten levenskansen. Die planten verdragen geen bemesting en zijn op vele plaatsen in Vlaanderen zeldzaam. In dergelijke ‘heischrale’ graslanden duikt hier en daar een heideplantje op. 

Het grasland is voornamelijk door naaldbos omgeven. Tussen de grove dennen gedijen berken, zomereiken en lijsterbessen. Het bont zandoogje, een bosvlinder, houdt van de open plekken in het bos. Dood hout blijft achter in het bos. In een natuurlijk bos is niet minder dan 10 tot 15 % van het hout dood! Dit dood hout is een bron van leven voor allerlei insecten en zwammen. Ook de hazelworm kan zich eronder verschuilen.

Dieren en planten

Niet alleen planten, maar ook dieren hebben het er naar hun zin. Op zonnige zomerdagen krijg je hier een concert van honderden sprinkhanen te horen. Jaarlijks krijgt een deel van het grasland een maaibeurt, zodat dit leefgebied van talloze vlinders, spinnen en plantjes in stand wordt gehouden.

Natuurbeheer

In sommige delen overwoekert de Amerikaanse vogelkers de inheemse vegetatie. Deze exoot, ook bospest genoemd, verdringt er alle andere planten. Door een selectief kapbeheer wordt de bospest teruggedrongen en neemt de variatie in het bos toe. Vooral vogels stellen dit bosbeheer op prijs.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Starten kan op de Oude Liersebaan, achter PC Bethaniën, Malle.