Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

De boomplantactie aan de Kluisbaan was een succes.

Met meer dan 90 deelnemers was onze boomplantactie op zondag12 februari  een succes. Jong en oud kwamen een handje toesteken 12 om 1900 boompjes te planten aan de Kluisbaan in Zoersel. Met het nieuwe bos versterken we de biodiversiteit in de vallei van de Delfte Beek en dragen we een steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering. We kozen voor inheemse boomsoorten aangezien ze het meest bijdragen aan onze biodiversiteit. Bij de aanplant zijn de bomen nog klein en het duurt heel wat jaren voordat een echt bos is gevormd. Hoe dit bos er uiteindelijk uit komt te zien, wordt verder bepaald door natuurlijke ontwikkeling.
 
Vanuit landbouwhoek kwam er ook wat kritiek omdat het nieuwe bos werd geplant op gronden met een agrarische bestemming. Dat klopt maar we wijzen er graag op dat de gronden enkele jaren geleden ook aangeduid zijn als ‘natuurverwevingsgebied’. In deze verwevingsgebieden zijn de functies landbouw en natuur evenwaardig en ze zijn net bedoeld om extra natuurontwikkeling mogelijk te maken. Een deel van de betrokken percelen zal ook blijvend als natuurlijk grasland beheerd worden, in samenwerking met een lokale landbouwer.
 
Wil je meer foto’s zien? Ga op deze website naar over ons / verslagen van voorbij.