Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

Natuurpunt Voorkempen bezorgt haar memoranda

Het is een kleine traditie geworden dat Natuurpunt afdelingen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun memoranda bezorgen aan de verschillende deelnemende politieke partijen. Hierin bezorgen we hen een aantal aanbevelingen voor hun natuurbeleid.  Gemeentebesturen hebben belangrijke sleutels in handen om de biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis te keren. Lokale afdelingen van Natuurpunt verduidelijkten in een memorandum wat dat voor hun gemeente(n) concreet betekent. Ook Natuurpunt Voorkempen doet  hieraan mee.

We roepen onze beleidsmakers op om een daadkrachtige aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te nemen in hun plannen. Geef ze de prominente plaats die ze verdienen. Niet minder dan een leefbare planeet hangt er van af!

Natuurpunt wijst op vijf noodzakelijke transities om tot een welvarende samenleving te komen in harmonie met natuur en omgeving:

  1. een robuust natuurnetwerk, 
  2. een andere omgang met water, 
  3. een echte ruimtelijke ordening, 
  4. een regeneratieve landbouw en 
  5. een circulaire samenleving.

Hieronder vind je de memoranda die wij bezorgden aan de gemeentes Malle en Zoersel.

Memorandum 2024 Malle

Memorandum 2024 Zoersel