Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

Verslag algemene vergadering 2024.

Op 10 februari hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering.  Het bestuur vond dat er wat vernieuwing mocht komen in het concept van deze activiteit. We schakelden daarom over van een zittende vrijdagavond activiteit naar een actiever zaterdagnamiddag-gebeuren.  De plaats van afspraak was ‘De Welvaart’ (ons natuur.huis in wording). Met de ganse groep startten we om 14.30u met een wandeling door het gebied naar ons reservaat ‘Hegte Heyde’. Daar vertelde de conservator Jos Renders ons heel wat over dit gebied. Terug op de Welvaart aangekomen volgde een korte uiteenzetting over de Welvaart met daarna de mogelijkheid om het gebouw te bekijken. Na dit alles volgde het meer officiële gedeelte met allerhande info over aankopen, financiën en andere.  De vergadering keurde unaniem de (her)verkiezing van enkele bestuursleden goed en aanvaardde met een grote meerderheid enkele aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement”

De nieuwe formule was een uitdaging en er zijn schoonheidsfoutjes gebeurd, maar de algemene balans is positief. We willen volgend jaar dezelfde (maar verbeterde) weg inslagen.

Volgende bestuursleden werden (her)verkozen:

  • Peter Keustermans (voorzitter) – na aanpassing van ons  huishoudelijk reglement.
  • Walter d’Hertefelt (ondervoorzitter).
  • Guy Laurijssens (voorzitter werkgroep terreinaankopen).
  • Paul Lemoine (bestuurslid).
Voor de werkgroep Educatie zoeken we nog een nieuwe voorzitter. Iemand die zicht daar toe geroepen voelt of er graag wat meer info over wil kan altijd contact opnemen met onze voorzitter Peter Keustermans
 
Wil je meer foto’s zien? Ga op deze website naar over ons / verslagen van voorbij.