Natuurpunt Voorkempen

Hugo Willockx

Ligging:

Het Marbeleven is een natuurgebied dat in de Vraagheide ligt en waarvan thans 3 ha in eigendom is. Het bestaat uit een verruigd bosje met gewone den en ruwe berk, een natte verboste heide, de restanten van een drooggevallen vennetje, een plagplaats en een perceelsrand naast een weide.

Oppervlakte:

Klein gebied, minder dan 10 hectare

Info:

Het Marbeleven is een natuurgebied dat in de Vraagheide ligt en waarvan thans 3 ha in eigendom is. Het bestaat uit een verruigd bosje met gewone den en ruwe berk, een natte verboste heide, de restanten van een drooggevallen vennetje, een plagplaats en een perceelsrand naast een weide

Op stap met een ervaren wandelgids.

Wil je het Marbele ven  verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids?

Boek dan een afspraak met  Michel Van Waegeningh, (03-385 87 39). 

Voor het grootste deel bestaat het gebied uit natte heide met overgangen naar droge heide en twee vennetjes. Tegen de straatkant langs de noordzijde van het gebied ligt vochtig eiken-berkenbos. Waar het nog vochtiger wordt vind je overgangen naar berkenbroek op veenmos en nog verder en natter is er tenslotte wilgenbroek met geoorde en grauwe wilg.