Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen
Gaby Thijs

Het werkingsgebied van onze afdeling Natuurpunt Voorkempen strekt zich uit over Malle en Zoersel. In Zoersel worden de activiteiten gecoördineerd door Natuurpunt Voorkempen Kern Zoersel.

We maken samen met de buurafdelingen Schijnbeemden en Antwerpen Stad deel uit van de Regionale Schijnvallei van Natuurpunt. Inderdaad, het Schijn ontspringt in Westmalle en mondt uit in Antwerpen. Deze waterloop verbindt onze drie afdelingen, tezamen met ons streven naar natuurbehoud uiteraard.

Met andere verenigingen die zich engageren voor natuur en milieu in onze regio werken we ook samen. Zo zijn er: de ‘Vrienden van  het Zoerselbos’ , VELT Voorkempen, enz…).

Einde 2021 overschreden we de kaap van 1200 leden . Aangezien een lidmaatschap voor een gezin geldt kunnen we stellen dat gemakkelijk 3.500 inwoners van Malle en Zoersel verbonden zijn met onze vereniging. Een aantal waar onze beleidsmakers rekening mee moeten houden

Jos Jansen
  • De werking van onze afdeling steunt op vier  pijlers:
  • Educatie plant de uitstappen, de info-avonden en de cursussen.
    • De cursussen zijn bedoeld voor iedereen die kennis wil opdoen rond bepaalde thema’s of soort     bijv. lentebloeiers, dierensporen, sprinkhanen…)
    • De uitstappen bieden aan de deelnemers de mogelijkheid om een bepaald natuurgebied beter te leren kennen en om uitleg te krijgen over fauna en flora.
  • Studie: De studieactiviteiten richten zich tot wie zich meer wil specialiseren . We hebben werkgroepen die specifiek werken rond vogels, vleermuizen, vlinders, planten en amfibieën.
  • Beleid verdedigt de visie van Natuurpunt Voorkempen in de lokale overlegorganen (Milieuraad, Gecoro…) en vertegenwoordigt de afdeling in regionale en nationale werkgroepen.
  • Beheer zorgt er voor dat een actief natuurbeheer plaatsvindt in onze (erkende) reservaten. Daarvoor worden zowel de bestaande beleidsplannen aangepast aan de nieuwe noden, worden intensief werken uitgevoerd en inventariseren de leden van de pijler Studie de fauna en flora in de reservaten.
Jos Jansen

Naast deze vier pijlers hebben we nog een aantal andere werkgroepen: de werkgroep aankopen, de  werkgroep evenementen en de werkgroep fotografie. 

Zoals je ziet, is ons aanbod heel gevarieerd.

Misschien zit er ook iets voor jou tussen ?