Natuurpunt Voorkempen

Werkdagen beheer oktober

Deze maand hebben we de volgende beheerwerken gepland:

  •   7/10     09.00      Den Haan
  • 14/10     09.00      Marbelen ven      
  • 21/10     09.00      Heiblok      
  • 28/10     09.00      Bonte Klepper    
 
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Eric Grupping, coördinator beheer.
egrupping@gmail.com   –  0476/ 54 6