Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

De werkgroep Beleid verdedigt de visie van Natuurpunt Voorkempen in de lokale overlegorganen (Milieuraad, Gecoro…) en vertegenwoordigt de afdeling in regionale en nationale werkgroepen.

Recent voerde deze werkgroep succesvol een procedure voor de Raad van State in het dossier ‘Hooiberg’. De gemeente wou daar, tegen verschillende adviezen in, toch door gaan met de kapping van het Hooibergbos. Dank zij deze procedure werd deze kapping tegengehouden. De Raad van State weigerde uiteindelijk definitief de vergunning e voor .

Ben je thuis in wetteksten en reglementen? Wil je een steentje bijdragen in deze werkgroep?

Neem dan contact op met Patrick Duhayon , of bel hem op 0471 733 934,