Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen
Jonas Dillen

De werkgroep Educatie plant de uitstappen, de info avonden en de cursussen.

De cursussen zijn bedoeld voor iedereen die basiskennis wil opdoen rond bepaalde thema’s of soorten ( bijv. lentebloeiers, dierensporen, sprinkhanen…). Sommige cursussen gaan wat dieper in op een bepaald onderwerp en dan is een basiskennis wel aangewezen.  Maar dat  vermelden we dan duidelijk in de uitnodiging.

De uitstappen  bieden aan de deelnemers de mogelijkheid om een bepaald natuurgebied beter te leren kennen en om uitleg te krijgen over fauna en flora. H     Het grote merendeel van de uitstappen zijn gratis. Je hoeft geen specialist te zijn om mee te gaan. Een gezonde dosis interesse is voldoende. Onder ‘Activiteiten’ vind je een overzicht van de geplande uitstappen.