Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

17 maart - Op zoek naar de kamsalamander

Dankzij amfibievriendelijke fuiken maken we kennis met vier salamandersoorten: Vinpoot-, Alpenwater-, Kleine water- en Kamsalamander. We bekijken het verschil
tussen mannetjes en vrouwtjes. Het gebied Kooldries is een geschikte plaats voor amfibieën en watervogels dankzij gericht beheer van de waterpartijen.

Vertrekplaats : Cuvee hoeve, Boudewijnstraat 20, 2960 Brecht

Tijdstip: 14.00 u – 16.00 u

Opmerking: Laarzen bij regenweer

Contactpersoon: Bart Hellemans • bart.hellemans@skynet.be • 0485/12 25 40